Chyba
  • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:97. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character

Hliníkové opláštenie plastových okien

spokojnos? s hliníkovým opláštením GEALAN profil hliníkového opláštenia GEALAN hliníkové opláštenie GEALAN rôzne farebné prevedenia rôzne farebné prevedenia hliníka

Firma GEALAN ponúka k vybraným profilom systémov S 7000 IQ, S 8000 IQ a zdvižne posuvným dverám možnos? prida? na vonkajšiu stranu okien individuálne stvárnené hliníkové opláštenie. Z toho vyplýva vysoká odolnos? a dlhá životnos? okien.

Rozhodujúca výhoda hliníkového opláštenia tkvie v kombinácii farebného riešenia (nalakovanie, eloxovanie alebo nanášanie práškovej farby) a materiálu - hliníka. Táto skuto?nos? dáva projektantom / architektom a investorom rozmanité možnosti stvárnenia objektov alebo obytných domov.

Aby bolo možné zhotovi? okno s hliníkovým opláštením, nemusí výrobca okien spolupracova? so žiadnym ?alším dodávate?om, pretože hliníkové opláštenie v farebne neutrálnom prevedení dostane ako základný tovar od firmy GEALAN. Hliníkové opláštenia, plánované pre konkrétne okná sa nalakujú, naeloxujú alebo nafarbia práškovou farbou v mieste inštalácie. To umož?uje vo výrobe najvyššiu mieru flexibility. Ani dodávka objemovo malej zákazky v danej farbe tak nepredstavuje žiadny problém.

Dokonalý povrch, ?ubovo?ná farba ?i elox, detail napojenia hliníkových líšt na tupo vylu?ujúcich otváranie špár pri tepelnej dilatácii ponúkajú dokonalý nad?asový vzh?ad Vašich okien.

Pod hliníkovými lištami sa skrýva Gealan S 8000 IQ EXTRA CLASS so všetkými svojimi technickými prednos?ami.

Kombinácia, ktorú by ste márne h?adali inde…


Opláštenie plastových okien hliníkovými lištami

So systémom Gealan si môžete dopria? farebné okná bez kvalitatívnych kompromisov. Dokonalý povrch, ?ubovolná farba ?i elox a zaoblené napojenia hliníkových líšt ponúkajú dokonalý nad?asový vzh?ad vašich okien.

Výhody okien s hliníkovým povrchom

  • široký výber atraktívnych farieb pre povrchovú úpravu
  • úspory energie, hliníkové okná majú horšie tepelnoizola?né vlastnosti
  • elegantný dizajn interiéru - pod?a želania môže by? hliníkové opláštenie len v interiéri, z vonku môžu ma? okná klasický vzh?ad (alebo naopak)
Zaujímajú vás celohliníkové okná alebo dvere? Kliknite sem...

Hliníkové dverné výplne sú v?aka svojim vlastnostiam ideálne pre použitie v hliníkových i plastových systémoch. Majú overený systém s prerušením tepelného mosta - nedochádza k tepelným stratám a roseniu na povrchu rámu krídla.
Hliníkové dvere pôsobia uš?achtilým dojmom, sú rozmerovo stále, odolné vo?i prostrediu i mechanickému poškodeniu.
Výplne hliníkových dverí majú moderný dizajn s drážkami vyrobenými vyspelou CNC technológiou.
Použitie je vhodné vo frekventovaných priestoch: obchody, kancelárie, sklady...

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


plastové okná-4
novostavby-2
plastové okná-16
plastové dvere-4
plastové okná-13
plastové okná-6

Základné kontakty

ANEKO SK, s.r.o.

Bernolákova 57, Zlaté Moravce
tel.: 037/642 20 57
mail: aneko@aneko.sk
všetky kontakty...
Aneko Partneri